Szukaj w aktualnościach
 

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Aktualności
Odbyło się Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu
2017-04-28 08:23:50

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w sali "Powozownia" w Gostyniu odbyło się Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. W zebraniu uczestniczyło 29 z pośród 35 delegatów wybranych przez członków Banku.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Mieczysław Gbiorczyk. Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał wszystkich przybyłych gości, delegatów oraz pracowników Banku. Delegaci dokonali wyboru prezydium zebrania, któremu przewodniczył p. Mieczysław Kowalski.


Podczas obrad Prezes Zarządu - Marek Banaszak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu za rok 2016 oraz kierunki działalności Banku na rok 2017. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Mieczysław Gbiorczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok. Pani Katarzyna Piech odczytała opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.


Na dzień 31.12.2016 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu wykazywał sumę Aktywów i Pasywów w wysokości 239 464 869,40 zł, współczynnik wypłacalności na poziomie 17,79%. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1 536 186,98 zł.


Zaproszeni goście oraz delegaci pozytywnie ocenili działalność Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, osiągnięte wyniki finansowe za 2016 rok podkreślając ogromne zaangażowanie Banku w lokalne inicjatywy działalności społeczno - kulturalnej.


Prezes Zarządu w imieniu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu podziękował wszystkim Klientom Banku za współpracę oraz serdecznie przeprosił za ewentualne niedociągnięcia ze strony Banku lub ze strony konkretnych osób.