Szukaj w aktualnościach
 

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Aktualności
eSkładka proste płatności z ZUS od 1 stycznia 2018 roku
2017-11-22 12:47:23

Szanowny Kliencie,


jeśli jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne od 1 stycznia 2018 r. będziesz przykazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.


Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, powinieneś zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.


Prosimy o dokonywanie przelewów na ZUS do dnia 29 grudnia 2017 roku, do godziny 11:00, ponieważ po tym terminie przelewy na ZUS nie zostaną już pomyślnie zaksięgowane na stare rachunki ZUS w związku z tym, iż Krajowa Izba Rozliczeniowa nie księguje przelewów na ZUS po godzinie 12:00 dnia 29 grudnia 2017 roku i rozpocznie ponowne księgowanie w dniu 2 stycznia 2018 roku, jednakże już na nowe rachunki obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku. Przelewy ZUS złożone po godzinie 11:00 dnia 29 grudnia 2017 roku zostaną odrzucone przez KIR dnia 2 stycznia 2018 roku.W 2018 r. jednym przelewem opłacisz składki na:

• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

• ubezpieczenie zdrowotne,

• Fundusz Pracy,

• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• Fundusz Emerytur Pomostowych.


W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki okres opłacasz. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.


Jeśli będziesz miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Spowoduje to zadłużenie za bieżący okres co wpłynie m.in. na prawo do zasiłku chorobowego. Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko jeśli opłaca składki w terminie i w pełnej kwocie.


Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to powinieneś wystąpić do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.


Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka